VELO-CITY 2022 Ljubljana

O kongresu Velo-city

Kongres Velo-city predstavlja največje svetovno srečanje na področju kolesarjenja, kolesarske infrastrukture, kolesarskih inovacij, varnosti koles ter družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzroča kolesarjenje na globalni ravni. Predstavlja globalno komunikacijsko in informacijsko platformo, katere cilj je izboljševanje načrtovanja in zagotavljanja infrastrukture za kolesarjenje in spodbujanje vsakodnevnega kolesarjenja v urbanih okoljih.

Vsako leto se je udeležijo predstavniki lokalnih, regionalnih, vladnih, nevladnih pa tudi mednarodnih organizacij ter strokovnjaki z različnih področij (mobilnosti, urbanih in infrastrukturnih politik ter prometa na splošno, varstva okolja, tehnologije, zdravja, vedenjskih sprememb …).