Ljubljana je šport

Gremo na šport

V Ljubljani smo z novimi infrastrukturnimi pridobitvami poskrbeli, da lahko vsak prebivalec ali obiskovalec Ljubljane vedno najde športno aktivnost zase. Mreža pokritih in zunanjih javnih športnih objektov ter javnih športnih objektov v urbanem okolju in naravi zagotavlja najboljše pogoje za izvedbo programov športa.

S spodbujanjem prebivalcev k redni športni vadbi in pripravam na množične športno-rekreativne prireditve dajemo Ljubljani športni utrip, hkrati pa z organizacijo tovrstnih dogodkov uspešno krepimo blagovno znamko “Ljubljana je šport”.

Programi, ki jih sofinanciramo v letu 2023 in že potekajo:

  • Gremo na telovadbo
  • Gremo na tek
  • Gremo na kolo
  • Gremo na tek po naravnih poteh
  • Gremo na golf
  • Gremo na plavanje

Načrtujemo še:

  • Gremo na kajak
  • Gremo na sup