Spremembe OPN MOL ID 2011 – 2013 – stališča do pobud in pripomb

Stališča do pobud in obrazložitve sprememb, razgrnjenih na javni razgrnitvi 16. 4. – 16. 5. 2012

Stališča do pripomb, podanih na javni razgrnitvi 16. 4. – 16. 5. 2012