Črnoplodni mrkač

Bidens frondosa

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Črnoplodni mrkač je več kot 1 m visoka enoletnica z razvejenim rjavordečim steblom. Vsaj spodnji listi so lihopernato deljeni v 3–5 lističev (slika 3), lističi so jajčastosuličasti do suličasti, dolgo priostreni, nazobčani in razločno kratkopecljati. Zunanjih ovojkovih listov je 6–10 in so podobni stebelnim listom. Pri dnu so nekoliko mehkodlakavi in so daljši od notranjih. Koški (slika 1) so veliki 8–15 mm in nimajo jezičastih cvetov. Plodovi (slika 2) so sploščeni, dolgi do 10 mm, z dvema 1–2,5 mm dolgima ščetinama.

Čas cvetenja: avgust–september.

Zrelost semen: avgust–oktober. Razmnoževanje: Enoletnica, ki se razmnožuje s semeni. Enosemenske plodove raznašajo živali in voda, nehote pa se raznašajo tudi s človekovimi aktivnostmi.

Rastišča: Obrežja rek, obdelana in neobdelana tla, ob vodnih kanalih, vzdolž gozdnih kolovozov, na vlažnih do mokrih tleh. Odstranjevanje: Najučinkovitejše je ročno puljenje rastlin, ki ga je smiselno opraviti pred cvetenjem.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Če rastline izruvamo pred cvetenjem, jih lahko kompostiramo. Če so cvetovi ali plodovi že razviti, jih je treba oddati v sežig.