Invazivne tujerodne vrste

Pri omejevanju invazivnih vrst je najboljša preventiva

Tujerodne vrste so tiste vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel zunaj območja njihove prvotne razširjenosti. V dolgi zgodovini preseljevanja vrst so ljudje poleg koristnih tujerodnih vrst nenamerno zanesli tudi nekatere škodljive vrste, bodisi plevele ali živali, ki so škodljivci kulturnih rastlin. Dokler te rastline ostajajo znotraj meja naših vrtov, so lahko tudi čudovito okrasje, če pa »pobegnejo« izven meja, lahko začnejo preraščati domorodne vrste in ponekod popolnoma spremenijo videz pokrajine oziroma kazijo izgled javnih površin, tudi parkov.

Kampanja Rokavice gor

V letu 2015 smo začeli z družbeno odgovorno kampanjo "Rokavice gor!", s katero želimo opozoriti na pravočasno odstranitev (zdravju) škodljivih invazivnih rastlin in živali.

Opazujte in preprečite

  • Nikoli ne spuščajte v naravo živali, ki ste jih kupili ali dobili v dar. Zanje poiščite nove lastnike ali jih oddajte v azil.
  • Ko načrtujete nov vrt, svetovalca v vrtnem centru prosite, da vam pokaže tudi domorodne rastline, ki so primerne za vaš vrt.
  • Plevel in ostanke rastlin z vrta vedno odlagajte na kompost na vrtu in ne v naravo.
  • Preverite katere rastline gojite na vrtu. Če boste za nekatere ugotovili, da so potencialno invazivne, poiščite druge rastline in jih čim prej zamenjajte.
  • Opazujte okolico vašega vrta. Če opazite, da se nekatere rastline širijo izven vrta, jih čim prej izpulite, skupaj s koreninami.
  • O ubežnicah z vrtov poučite tudi svoje sosede in prijatelje.
  • Opazujte območja, kjer so dovažali pesek ali novo zemljo. Če opazite, da so začele uspevati tujerodne vrste, jih čim prej izpulite.