Enoletna suholetnica

Erigeron annuus

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Enoletna suholetnica je 0,4–1,5 m visoka enoletnica do trajnica (slika 1). Pokončno steblo je zgoraj razvejeno in raztreseno dlakavo. Listi so svetlozeleni, po obeh straneh dlakavi, spodnji narobejajčasti, dolgi do 10 cm, s krilatimi peclji. Zgornji so suličasti do črtalastosuličasti, nazobčani do celorobi, dolgi do 9 cm in široki do 2 cm. Beli do rožnati jezičasti in rumeni cevasti cvetovi so združeni v številne, 15–20 mm široke koške (slika 2). Ovojkovi listi so suličasti, koničasti, redkodlakavi. Enosemenski plodovi so dolgi 1–1,5 mm, s kodeljico iz ščetin.

Čas cvetenja: maj–september.
Zrelost semen: maj–oktober.

Razmnoževanje: Spolno, s semeni.

Rastišča: Enoletna suholetnica poseljuje neredno košene travnike, polja, opuščene njive, ruderalna mesta, loge, prodišča in cestne robove.

Odstranjevanje: Rastline izčrpa redna košnja pred cvetenjem. Košnja v času cvetenja lahko pripomore k razširjanju, saj semena dozorijo tudi na pokošenih rastlinah. Pokošene rastline imajo zelo veliko sposobnost obraščanja, zato jih z le občasno košnjo težko odstranimo. Če se rastline pojavljajo posamič, je smiselno ročno izkopati rastline s podzemnimi deli (slika 3) in listnimi rozetami vred.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Necvetoče rastline lahko kompostiramo ali pustimo na mestu samem. Cvetoče in plodeče rastline je treba oddati v sežig, saj plodovi lahko dozorijo tudi na populjenih rastlinah med sušenjem.