Enoletni tujerodni mlečki

Euphorbia sect. Chamaesyce:Euphorbia maculata (slika 2), E. humifusa (slika 1), E. nutans (slika 3), E. prostrata ...

Domovina: Amerika, Azija.

Opis: Enoletni mlečki so rastline z večinoma poleglimi poganjki (razen E. nutans, slika 3). Listi so razvrščeni nasprotno (sliki 1 in 2), so enostavni, ovalni do podolgasti in kratkopecljati. Pri dnu peclja imajo drobna suhokožnata prilista. Cvetovi so enako kot pri vseh mlečkih združeni v drobna, cvetu podobna socvetja (ciatiji, slika 2), ta se v skupinah razvijejo v zalistjih. Ob zrelosti se tripredalaste plodne glavice (slika 3) odprejo z odpadanjem loput, semena pa lahko rastlina tudi aktivno izmetava nekaj dm daleč. Vsi deli rastline vsebujejo nekoliko strupen mleček, ki se izloča ob mehanskih poškodbah rastline.

Čas cvetenja: junij–avgust
Zrelost semen: od junija naprej; semena dozorevajo zelo hitro. Razmnoževanje: Enoletni mlečki se razmnožujejo s semeni, ki hitro dozorijo.

Rastišča: Enoletni mlečki uspevajo na gruščnatih tleh, pohojenih mestih, na železniških nasipih in kot plevel na okrasnih gredicah, pokopališčih, v razpokah v tlaku. Odstranjevanje: Pred cvetenjem jih zlahka izruvamo, zadošča že pletje z grabljicami. Ko se začnejo razvijati plodovi, jih odstranjujemo previdno, da ne prispevamo k dodatnemu trosenju semen.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Če so semena že razvita, material oddamo v sežig, necvetoče rastline lahko kompostiramo.

Opozorilo: Ker je mleček strupen, je stik s sluznicami lahko škodljiv. Tudi na koži lahko povzroča lokalna vnetja.