Japonska medvejka

Spiraea japonica

Domovina: Vzhodna Azija.

Opis: Japonska medvejka je grm, visok do 2 m. Mladi poganjki so lahko rdečkasti. Listi so kratkopecljati, suličasti, dolgi do 12 cm, dvojno nazobčani in priostreni. Cvetovi so rožnati (slika 1), veliki okoli 5 mm, nameščeni na koncu poganjkov v poloblih socvetjih, ki v premeru merijo vsaj 5 cm. Plod (slika 2) je večinoma sestavljen iz 5 mešičkov, ki vsebujejo številna okoli 2 mm dolga semena.

Čas cvetenja: junij.
Zrelost semen: od julija naprej.

Razmnoževanje: Japonska medvejka se razmnožuje s semeni, ki jih raznaša voda, lahko pa jih raznesemo tudi nehote na obleki, čevljih ali s prenašanjem prsti.

Rastišča: Rastlina je gojena kot okrasna rastlina, ki jo v naravi najdemo v podrasti gozdov na kisli podlagi, predvsem na nekoliko bolj vlažnih mestih.

Odstranjevanje: Nizka košnja pred cvetenjem vsaj enkrat letno in več let zaporedoma lahko močno izčrpa populacije, vendar jih praviloma ne uniči. Metoda je primerna za nadzor majhnih populacij na lažje dostopnem terenu. Na slabše dostopnih mestih, kjer košnja ni možna, manjše rastline medvejke (slika 3) odstranjujemo s puljenjem, večje pa z rezanjem poganjkov tik nad tlemi. Odstranjevanje je treba ponoviti večkrat letno ter več let spremljati stanje in postopek ponavljati. Velike populacije je možno zatirati s herbicidi, ki pa jih lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju! Za preprečevanje nadaljnjega širjenja je treba odstranjevanje izvesti pred semenenjem.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Necvetoče nadzemne dele je možno posušiti in kompostirati, podzemne dele in plodeče poganjke pa je treba oddati v sežig