Kanadska hudoletnica

Conyza canadensis

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Kanadska hudoletnica je pokončna enoletnica z enim ali več stebli, ki izraščajo iz pritlične listne rozete. Visoka je od 0,5 do 1 m, lahko pa tudi precej manj. Listi so suličasti, do 10 cm dolgi in 1 cm široki, plitvo nazobčani, zeleni, po površini skoraj goli, na robu vejicati. Drobni cvetovi so združeni v socvetja - koške. Koški številni, drobni (le 2–3 mm v premeru). Cevasti cvetovi (v notranjosti koška) rumeni, jezičasti (na obrobju) beli, 0,5–1 mm dolgi. Plodovi suhi, enosemenski, 1–1,3 mm dolgi. Raznašajo se z vetrom, kar jim omogoča 2–4 mm dolga, umazano bela lasasta kodeljica.

Čas cvetenja: maj–oktober.
Zrelost semen: junij–november.

Razmnoževanje: Kanadska hudoletnica se razmnožuje spolno s semeni.

Rastišča: Kanadska hudoletnica uspeva na nabrežjih, njivah, posekah, cestnih robovih in drugih ruderalnih mestih. Odstranjevanje: Rastline pred cvetenjem odstranimo s prekopavanjem in pletjem.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Rastline, ki jih populimo pred cvetenjem, lahko kompostiramo. Plodeče rastline je treba oddati v sežig, saj plodovi dozorijo tudi na populjenih rastlinah med sušenjem.