Križnolistni mleček

Euphorbia lathyris

Križnolistni mleček je doma v Sredozemlju. Na vrtove to enoletnico sejejo, ker naj bi odganjala krte in voluharice. Rastlina vsebuje bel mleček in je strupena. Razširja se s semeni, ki lahko ostanejo kaljiva tudi desetletja. Najdemo jo predvsem na ruderalnih rastiščih v bližini vrtov.