Navadna amorfa

Amorpha fruticosa

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Navadna amorfa je razrasel listopadni grm (slika 3), visok 1–2 m. Listi so premenjalno razvrščeni, lihopernati, lističi ozkojajčasti, po obliki zelo spominjajo na liste robinje. Na vrhu poganjkov se razvijejo ozka grozdasta socvetja s številnimi črnoškrlatnimi cvetovi (slika 1), iz katerih molijo rumene prašnice. Po cvetenju se razvijejo dvosemenski, okoli 1 cm dolgi temnopikčasti stroki (slika 2), ki vsebujejo po eno seme.

Čas cvetenja: maj–junij.
Zrelost semen: od julija (avgusta) naprej.

Razmnoževanje: Navadna amorfa se razmnožuje spolno s semeni in vegetativno z razraščanjem podzemnih delov.

Rastišča: Navadna amorfa je okrasni grm, sajen tudi zaradi medonosnosti. V naravi se pojavlja ob cestah ter na vlažnih opuščenih travnikih in poplavnih mestih. Odstranjevanje: Navadno amorfo lahko odstranimo ročno, s puljenjem ali izkopavanjem celih rastlin. Očiščeno mesto je treba več let opazovati, saj lahko rastline ponovno zrastejo iz neodstranjenih podzemnih delov. Rastline izčrpa tudi večletna zelo pogosta košnja. Ker se rastlina se razmnožuje tudi s semeni, jo je treba odstranjevati pred cvetenjem. Kam z odstranjenimi rastlinami: Necvetoče nadzemne dele lahko posušimo in kompostiramo. Plodeče poganjke in podzemne dele je treba oddati v sežig.