Navadna komelina

Commelina communis

Domovina: Vzhodna Azija in severni del jugovzhodne Azije.

Opis: Komelina je zelnata trajnica, ki ima bolj ali manj poleglo, razvejeno, do 70 cm visoko steblo, ki se na kolencih lahko ukoreninja. Listna ploskev je široko suličasta (slika 1), nerazločno pecljata, 5–10 × 1,5–3 cm velika. Socvetje je 3- do 4-cvetno, obdano z velikim, gredljatim krovnim listom. Cvetovi (slika 2) so trištevni, najbolj opazni notranji trije cvetni listi: spodnji je bel in droben, ostala dva pa sta velika in modra. Plod je suh, v vsakem so 4 semena, ki se sprostijo, ko se plod odpre.

Čas cvetenja: junij–oktober.
Zrelost semen: julij–november.

Razmnoževanje: Komelina se razmnožuje spolno s semeni in vegetativno z ukoreninjanjem poleglih stebel (razraščanje).

Rastišča: Komelina je gojena kot okrasna rastlina, v naravi pa jo najdemo predvsem na senčnih in vlažnih ruderalnih rastiščih. Odstranjevanje: Rastline populimo oz. izkopljemo. To izvedemo pred zrelostjo semen, da jih pri odstranjevanju še bolj ne raznesemo. Semena so dolgoživa, zato mesto, kjer smo rastline odstranili, še nekaj let opazujemo in po potrebi populimo rastline, ki so na novo pognale.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Če rastline še ne semenijo, jih posušimo in zavržemo na kompost. Če semenijo, jih posušimo in oddamo v sežig.