Navadna papirjevka

Broussonetia papyrifera

Navadna papirjevka je Azijsko dvodomno drevo, ki so ga vnesli v Evropo kot okrasno vrsto. Po obliki listov spominja na dobro znani in sorodni figovec. Iz njenega lesa v Aziji izdelujejo blago in papir. Raste na toplih rastiščih, predvsem na peščenih tleh in ruderalnih rastiščih v urbanem okolju.