Oljna bučka

Echinocystis lobata

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Oljna bučka je enoletnica s plezajočim, do 12 m dolgim steblom. Listi (slika 1) so petkrpi s trikotnimi krpami ali skoraj nekrpati. Rastlina je enodomna, z enospolnimi šestštevnimi cvetovi, ki so nameščeni v pokončnih, pecljatih grozdastih socvetjih (slika1). Venec je belkast, zrasel le pri dnu in dolg do 1 cm. Plod je viseča valjasto-jajčasta glavica (sliki 2 in 3), dolga 3–5 cm, s številnimi tankimi, nežnimi bodicami. V njej se razvijejo 4 velika semena.

Čas cvetenja: junij–
Zrelost semen: oktober-december.

Razmnoževanje: Oljna bučka je enoletnica, ki se razmnožuje spolno s semeni. Semena so težka in padejo na tla neposredno pod rastlino. Lahko jih raznaša voda.

Rastišča: Oljna bučka raste med grmovjem ob bregovih in v poplavnem območju rek ter na zaraščenih ruderalnih mestih. Odstranjevanje: Rastline se zelo enostavno izruva, dokler so mlade in se še ne začnejo vzpenjati po okoliškem rastju. Pri večjih rastlinah je možno izruvati ali odrezati glavni poganjek tik nad tlemi, a je to običajno zelo težko, ker je v obrečnem rastju težko dostopen. Odstranjevanje je smiselno pred zrelostjo plodov.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Mlade, še neplodeče rastline lahko posušimo ali kompostiramo. Rastline z razvitimi plodovi je treba oddati v sežig.

Opozorilo: Rastlina je strupena.