Kampanja Rokavice gor!

Kako se je začelo?

V Mestni občini Ljubljana smo v maju 2015 pozivali k ustvarjanju unikatnega vzorca rokavic. S sodelovanjem v igri se je pomagalo družbeno odgovornemu projektu, ki ni bil razkrit v podrobnosti. Junija je bil projekt razkrit: vzorec delovnih rokavic smo iskali v podporo komuniciranju invazivne rastline, ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) ali pelinolistne žvrklje.

Zgodba zmagovalnega vzorca

Prejeli smo 67 vzorcev rokavic in tričlanska komisija je med njimi najprej izbrala finaliste (navedeni po abecednem vrstnem redu): Car Tara, Flajs Manca, Grčar Luka, Hren Natalija, Jakelj Blaž, Medved Hrvoje, Obal Urška, Romih Nejc, Sterle Režen Brina in Živanović Milica. Nato smo izbrali zmagovalnega. Avtor je Blaž Jakelj. Vzorec predstavlja posamezne invazivne rastline, med njimi je tudi ambrozija. Avtor je elemente na vzorcu poimenoval vsiljivci.

Prav poseben dogodek je bil ...

Dne 12. junija 2015 je v Ljubljani, pred Gradom Tivoli potekala svečana razglasitev zmagovalca ter predstavitev akcije novinarjev. Na dogodku je bil prisoten tudi župan Zoran Janković.

Izobraževali smo tudi o japonskem dresniku in tigrastem komarju

V letu 2016 smo vsebino kampanje Rokavice gor! namenili japonskemu dresniku (Fallopia japonica), ki je uvrščen na seznam sto najbolj invazivnih tujerodnih rastlin na svetu in se pojavlja tudi na območju Mestne občine Ljubljana. V Ljubljani smo med prvimi na svetu izdelali papir iz japonskega dresnika na polindustrijski ravni. Iz papirja smo izdelali vrečke in zvezke, Snaga pa ga je uporabila za tisk angleške različice revije Snagazin. Leta 2017 smo aktivnosti predelave dopolnili še z ročno izdelavo papirja iz japonskega dresnika. V okviru akcije Za lepšo Ljubljano smo sodelavci v mestni upravi in javnih podjetjih odstranjevali japonski dresnik ob potoku Pržanec na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Iz dela zbranega materiala smo ročno izdelali papir, iz njega pa promocijski material za krajinski park: vizitke, stenski koledar za leto 2018, igro spomin, 12 kartic in grafike z različnimi motivi, povezanimi s krajinskim parkom. Koledar, kartice in igra spomin so na 8. bienalu slovenskega oblikovanja Brumen prejeli priznanje za odlično slovensko oblikovanje Brumen.

S predelavo japonskega dresnika v uporabne izdelke nadaljujemo v okviru UIA projekta Applause – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev.

Leti 2017 in 2018 sta bili namenjeni tigrastemu komarju (Aedes albopictus), ki se je razširil v vse urbane predele mesta in postaja meščanom zelo nadležen ter vpliva na kvaliteto življenja v našega mestu. Meščanke in meščane smo pozvali k pospravljanju svojih vrtov in balkonov. Na štirih  dogodkih smo zbirali odsluženo posodo iz keramike, plastike in kovine. Prebivalce smo za njihov trud nagradili s sadikami rastlin, ki odganjajo komarje in jim hkrati ponudili tudi kakovosten kompost, ki nastane v Regijskem centru za predelavo odpadkov (Barje) iz ločeno zbranih bioloških odpadkov. Za prebivalce smo izvajali tudi enostavnejša popravila vrtnega orodja. Na dogodkih smo zbrali skupno 855 keramičnih, 2.045 plastičnih in 505 kovinskih posod ter hkrati razdelili 1.750 sadik rastlin, ki odganjajo komarje in 9.000 litrov komposta. 200 sadik rastlin, ki odganjajo komarje smo podarili tudi društvu Zeleni nadzorniki za polepšanje javnih površin, 250 sadik pa smo razdelili službam in oddelkom mestne uprave. 

150612 novinarski dogodek projekta Rokavice gor nrovan 011150612 novinarski dogodek projekta Rokavice gor nrovan 001150612 novinarski dogodek projekta Rokavice gor nrovan 019150612 novinarski dogodek projekta Rokavice gor nrovan 014