Severnoameriške nebine

Aster novi-belgii agg.

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Severnoameriške nebine so do 1,5 m visoke, močno razrasle zelnate trajnice (slika 1), pogosto z razraslimi korenikami. Listi so ozkosuličasti do suličasti, koničasti, celorobi ali drobno nazobčani, pri dnu lahko z neizrazitimi ušesci, po površini goli (včasih po robu srhkodlakavi). Steblo je golo ali na različne načine dlakavo, z veliko koški (sliki 2 in 3). V osrednjem delu koška so rumeni cevasti cvetovi, na robu pa vijoličasti, rožnati ali beli jezičasti cvetovi. Ovojkovi listi so belkasti, vsaj notranji in srednji pa imajo suličasto ali rombasto zeleno polje. Plodovi so dlakave ali gole rožke s kodeljico iz laskov.

Čas cvetenja: avgust–november.
Zrelost semen: neznano.

Razmnoževanje: Severnoameriške nebine se razmnožujejo predvsem vegetativno z razraščanjem s podzemnimi živicami. Ni znano, ali semena pri nas sploh dozorijo.

Rastišča: Severnoameriške nebine preraščajo ruderalna mesta, gozdne robove, grmičevje, obrežja rek, nasipe in opuščene kamnolome. Pogosto so sajene kot jeseni cvetoče okrasne rastline.

Odstranjevanje: Izkopavanje rastlin ali pogosta košnja rastline v nekaj letih izčrpa. Čeprav ni znano, ali semena sploh dozorijo, je smiselno preventivno odstraniti koške takoj po odcvetu, da preprečimo morebitni razvoj semen. Kam z odstranjenimi rastlinami: Podzemne dele najprej temeljito posušimo, nato jih lahko kompostiramo. Nadzemne poganjke lahko kompostiramo brez predhodnega sušenja.