Smrdljiva ditrihovka

Dittrichia graveolens

V naše kraje jo ob avtocestah širi promet.

Domovina: Sredozemlje.

Opis: Smrdljiva ditrihovka je pokončna, 10–50 cm visoka, razvejena enoletnica, njeni stranski poganjki pod ostrim kotom togo štrlijo kvišku, kar daje rastlini značilni videz. Gosto je porasla z žleznimi dlakami in je lepljiva, z intenzivnim vonjem. Listi so suličasti ali črtalasto suličasti, večinoma ožji od 10 mm. Valjasti koški so drobni, približno 5 mm široki in številni. Jezičasti cvetovi so ženski, cevasti cvetovi so dvospolni, rožke (plodovi) so približno 2 mm dolge in v zgornjem delu žlezasto dlakave, s kodeljico.

Rastišča: Največkrat se pojavlja na ruderalnih rastiščih, in sicer na odprtih peščenih ali gruščnatih tleh, ki so suha in topla ter revna z minerali, zelo ji ustrezajo antropogena rastišča, saj nekoliko spominjajo na njena naravna rastišča v Sredozemlju. Pri nas uspeva predvsem vzdolž avtocest, kjer večinoma tvori sklenjene sestoje dolge od nekaj metrov do nekaj kilometrov. Najraje ima odprta gruščnata tla, ki jih zelo gosto preraste; najdemo jo lahko tudi na različnih obdelovalnih površinah ter opuščenih poljih, ob železnicah, v kamnolomih ...

Čas cvetenja: Od srede avgusta do konca oktobra.

Zrelost semen: September–november.

Razmnoževanje in razširjanje: Drobni plodovi se naokoli raznašajo z vetrom.

Odstranjevanje

Fizično odstranjevanje rastlin z okopavanjem, pogostejšo košnjo ali puljenjem. Ključno je, da ukrepe izvedemo temeljito in še pred semenenjem rastlin, saj lahko v nasprotnem primeru širjenje ditrihovke celo pospešimo. S prenašanjem rastlinskega materiala in uporabljene opreme lahko seme namreč zanesemo tudi na druga mesta.

Kam z odstranjenimi rastlinami

Smrdljivo ditrihovko lahko oddate v zbirnem centru Povšetova v ustrezen zabojnik:

1. Zabojnik INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO:

• izruvane ali pokošene rastline

Na domač kompost lahko odložite:

  • izruvane ali pokošene necvetoče rastline

V sežig je treba oddati:

  • izruvane ali pokošene cvetoče rastline

Opozorilo: Rastlina na dotik lahko povzroči alergijske reakcije in dermatitis.

Možnosti uporabe odstranjenih rastlin:

  • pripravki za zatiranje enoletnih plevelov
  • zdravilstvo
  • zaradi vsebnosti številnih eteričnih olj ima potencial za farmakološke raziskave