Topinambur, laška repa

Helianthus tuberosus

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Topinambur je do 3 m visoka zelnata trajnica (slika 1) z gomoljasto odebeljenimi korenikami (slika 3). Steblo je zgoraj pogosto nekoliko razvejeno in srhkodlakavo. Listi so jajčastosuličasti, grobo nazobčani, pecljati, zgoraj raskavi in spodaj dlakavi. Na steblu se razvije več dolgopecljatih pokončnih koškov (slika 2), ki v premeru merijo 4–8 cm. Vsi cvetovi so rumeni, jezičastih je 12–15, dolgi so do 4 cm in približno 1 cm široki. Plodovi so enosemenske rožke, dolge 4–6 mm, s kodeljico iz 4 ščetin.

Čas cvetenja: september–november.
Zrelost semen: semena pri nas ne dozorijo.

Razmnoževanje: Glavni način razmnoževanja je z razkosanjem korenik in gomoljev. Gomolje lahko nehote raznesemo s prstjo, če pa so sestoji topinamburja v bližini vodotokov, jih lahko prenaša tudi voda.

Rastišča: Raste na sončnih legah na bogatih vlažnih tleh, kot so bregovi rek in potokov, gozdni robovi, ob cestah, na nasipališčih, redko tudi gojeno.

Odstranjevanje: Posamične rastline izkopljemo in pazimo, da v celoti odstranimo tudi gomolje (slika 3), iz katerih so rastline zrasle. Pri večjih sestojih je uspešna tudi košnja, ki pa jo je treba ponoviti 2-krat letno, in sicer konec junija in avgusta.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Pokošene dele lahko pustimo na mestu samem ali jih odstranimo in kompostiramo. Gomolje je treba ustrezno uničiti (npr. s kuhanjem ali z oddajo v sežig).