Veliki pajesen

Ailanthus altissima

Listi velikega pajesena imajo vonj po arašidih.

Domovina: Vzhodna Azija.

Opis: Veliki pajesen je vitko listopadno drevo z debelimi vejami, lubje je gladko in sivo. Listi so premenjalno razvrščeni, več decimetrov dolgi, goli, pernato sestavljeni s kratkopecljatimi širokosuličastimi lističi, ki so pri dnu prisekani do srčasti. Listno vreteno in mladi poganjki imajo močan, neprijeten vonj. Vrsta je dvodomna. Socvetja so velika, gosta, pokončna. Na ženskih rastlinah se čez poletje razvijejo nekaj centimetrov dolgi krilati oreški, širokosuličaste oblike s semenom približno v sredini, ki postopno odpadajo.

Rastišča: Pojavlja se na suhih ruderalnih rastiščih (razpoke tlaka, cestni robovi, opuščena gradbišča, opuščeni železniški tiri), na opuščenih suhih travnikih ali pašnikih, gozdnih robovih in nasipnih ali odkopnih brežinah.

Čas cvetenja: Maj–junij.

Zrelost semen: Od septembra naprej.

Razmnoževanje in razširjanje: Veliki pajesen se razmnožuje s semeni, ki jih raznaša veter, vegetativno pa s poganjki iz panjev in celo s poganjki iz korenin, ki začnejo še močneje rasti, če drevo požagamo.

Odstranjevanje

Mlade rastline lahko izkopljemo in pazimo, da čim bolj natančno odstranimo tudi podzemne dele. Pri večjih rastlinah žaganje nadzemnih delov povzroči izraščanje mnogih novih rastlin v okolici požaganega drevesa. Poganjki poženejo tudi iz ostanka odžaganega debla. Pri mlajših drevesih se lahko obnese odstranjevanje obroča lubja v širini 15 cm, kar povzroči odmrtje drevesa. Kot učinkovito se je izkazalo vbrizgavanje herbicida, ki ga nanesemo v poševno navzdol navrtane luknjice v deblu. Herbicide lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju! Herbicidov ne smemo uporabljati v gozdu.

Kam z odstranjenimi rastlinami

Veliki pajesen do količine 2 m3 lahko oddate v zbirnem centru Povšetova v ustrezen zabojnik:

1. Zabojnik INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO:

 • veje s plodovi,
 • ločeno zbrani plodovi in semena,
 • podzemni deli.

2. Zabojnik ZELENI ODREZ

 • veje (lahko z listi in socvetji) in debla do premera 2 cm,
 • ločeno zbrani listi in socvetja.

Za oddajo večje količine rastlinskega materiala (nad 2 m3) ter vej in debel premera nad 2 cm se je pred oddajo treba dogovoriti s podjetjem JP VOKA SNAGA, d. o. o. (invazivne.rastline@vokasnaga.si).

Na domač kompost lahko odložite:

 • ločeno zbrane liste in socvetja

V sežig je treba oddati:

 • podzemne dele, plodeče poganjke
 • ločeno zbrana semena

Opozorilo: Nekateri ljudje so alergični na pelod pajesena, sok te rastline pa lahko povzroča vnetje srčne mišice.

Možnosti uporabe odstranjenih rastlin:

 • lesni izdelki
 • barvila (različni deli rastline)
 • zdravilstvo
 • pripravki za zaščito rastlin

Naredi sam (DIY):

 • okvir za sliko

Lesna delavnica (Povšetova ul. 6, Ljubljana): izdelava lesnih izdelkov

Mobilna aplikacija: Google Play, AppStore