Veliki pajesen

Ailanthus altissima

Domovina: Vzhodna Azija.

Opis: Veliki pajesen je vitko listopadno drevo z debelimi vejami, lubje je gladko in sivo. Listi so premenjalno razvrščeni, več decimetrov dolgi, goli, pernato sestavljeni s kratkopecljatimi širokosuličastimi lističi, ki so pri dnu prisekani do srčasti. Listno vreteno in mladi poganjki imajo močan, neprijeten vonj. Vrsta je dvodomna. Socvetja so velika, gosta, pokončna. Na ženskih rastlinah se čez poletje razvijejo nekaj centimetrov dolgi krilati oreški, širokosuličaste oblike s semenom približno v sredini, ki postopno odpadajo.

Čas cvetenja: maj–junij.
Zrelost semen: od septembra naprej.

Razmnoževanje: Veliki pajesen se razmnožuje s semeni, ki jih raznaša veter, in vegetativno s podzemnimi poganjki, ki začnejo rasti, če drevo požagamo.

Rastišča: Veliki pajesen je okrasno drevo, ki se kot invazivka pojavlja na suhih ruderalnih rastiščih (razpoke tlaka, cestni robovi, opuščena gradbišča) in kot pionirska vrsta v zaraščanju opuščenih suhih travnikov.

Odstranjevanje: Mlade rastline lahko izkopljemo in pazimo, da čimbolj natančno odstranimo tudi podzemne dele. Pri večjih rastlinah žaganje nadzemnih delov povzroči izraščanje mnogih novih rastlin v okolici požaganega drevesa. Poganjki poženejo tudi iz ostanka odžaganega debla. Pri mlajših drevesih se lahko obnese odstranjevanje obroča lubja v širini 15 cm, kar povzroči odmrtje drevesa. Kot učinkovito se je izkazalo vbrizgavanje herbicida, ki ga nanesemo v poševno navzdol navrtane luknjice v deblu. Herbicide lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju! Kam z odstranjenimi rastlinami: Odstranjene veje oddamo v zbirni center kot zeleni odrez. Ni znano, da bi se ukoreninjale. Podzemne dele in plodove je treba oddati v sežig.

Opozorilo: Nekateri ljudje so alergični na pelod pajesena, sok te rastline pa lahko povzroča vnetje srčne mišice.