Vodna kuga, račja zel

Elodea canadensis

Domovina: Severna Amerika.

Opis: Vodna kuga je vodna trajnica z nežnim, razraslim, potopljenim steblom. Listi so podolgasti, razvrščeni večinoma po 3 (slika 1), redkeje po 2–5 v vretencu, sedeči, približno 1 cm dolgi in 1–5 mm široki. Cvetovi, ki se pri nas razvijejo le v zelo toplih poletjih, so dolgopecljati (2–15 cm dolg nitast pecelj sega nad vodno gladino), enospolni, v premeru veliki 5 mm, iz 6 belkastih do rožnatih cvetnih listov.

Čas cvetenja: maj–avgust.
Zrelost semen: semena se v naših krajih ne razvijejo.

Razmnoževanje: V Sloveniji so prisotne le ženske rastline vodne kuge, ki se razmnožujejo le vegetativno z razraščanjem in razkosanjem poganjkov.

Rastišča: Vodna kuga raste v velikih sestojih v plitvinah stoječih in počasi tekočih voda (slika 3).

Odstranjevanje: V zgodnji fazi širjenja je možno rastline mehansko odstraniti iz vode. Pri tem moramo biti temeljiti, saj se rastlina obraste že iz malega koščka poganjka. Sestoj vodne kuge lahko uničimo tudi z začasno izsušitvijo vodnega telesa, kjer je to možno.

Kam z odstranjenimi rastlinami: Rastline lahko posušimo ali kompostiramo.