Žlezava nedotika

Impatiens glandulifera

Plodovi želzave nedotike eksplodirajo – in tako raztrosijo semena po okolici.

Domovina: Himalaja.

Opis: Žlezava nedotika je do 2 m visoka enoletnica z močnim, golim, do 4 cm širokim, prosojnim in kolenčasto odebeljenim steblom, ki je votlo in sočno. Jajčastosuličasti ostro nazobčani listi so razvrščeni nasprotno, v zgornjem delu vretenasto, po tri v vretencu. Dolgi so 5–18 cm in 3–7 cm široki. Po pecljih so pokriti z žleznimi laski. Škrlatni ali rožnati cvetovi so združeni v latasta socvetja. Dolgi so 2–4 cm, dva stranska venčna lista sta zrasla v čeladasto tvorbo, trije pa so prosti. Cvetovi oddajajo močan vonj, ki poleg medičine v ostrogi privablja čebele. Plod je 3–5 cm dolga glavica, ki se ob zrelosti eksplozivno odpre in izvrže številna semena.

Rastišča: Žlezava nedotika raste predvsem na obrežjih rek, v obcestnih jarkih, na zasenčenih mestih ob robu travnikov, v močvirnih gozdovih in na poplavnih območjih.

Čas cvetenja: Julij–oktober.

Zrelost semen: Julij–november.

Razmnoževanje in razširjanje: Rastlina je enoletnica, ki se razmnožuje spolno s semeni. Ta se razširjajo s sunkovito izstrelitvijo iz plodov, naprej pa jih raznaša vodni tok, veter, morda tudi živali. Semena ostanejo kaljiva poldrugo leto.

Odstranjevanje

Cele rastline izpulimo še pred cvetenjem. V tem času ni nevarnosti, da bi nehote razsejali semena. Večje sestoje lahko pred cvetenjem tudi pokosimo, a je treba košnjo zaradi obraščanja rastlin večkrat ponoviti. Cvetočih in plodečih rastlin ne odstranjujmo, saj na ta način zaradi številnih semen pospešujemo njeno razširjanje.

Kam z odstranjenimi rastlinami

Žlezavo nedotiko lahko oddate v zbirnem centru Povšetova v ustrezen zabojnik:

  1.  Zabojnik ZELENI ODREZ:
    • podzemne dele žlezave nedotike,
    • mlade rastline žlezave nedotike.

Na domač kompost lahko odložite:

  • necvetoče izruvane rastline lahko kompostiramo v domačem kompostniku.

Opozorilo: Žlezava nedotika je vključena na seznam invazivnih tujerodnih vrst Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. To pomeni, da je ravnanje z njo strogo regulirano in mora biti v skladu s Protokolom ravnanja pri odstranjevanju žlezave nedotike v okviru projekta Applause.

Možnosti uporabe odstranjenih rastlin:

  • barvila (cvetovi)
  • zdravilstvo