ISO 14001 in EMAS

Zgled drugim

Na okolje vplivamo vsi, kot posamezniki in kot del organizacij ali poslovnih subjektov, kjer opravljamo delo. Poznavanje in obvladovanje vplivov na okolje je še posebej pomembno za organizacije in poslovne subjekte, saj pogosto določa pogoje in okvirje za njihovo ustanovitev in delovanje ter se, deloma, odraža tudi na mesečni položnici (npr. poraba pitne vode, ravnanje z odpadki,…). 

Pri obvladovanju svojih vplivov na okolje si lahko pomagamo z različnimi sistemi ravnanja z okoljem, pri čemer sistemov ravnanja z okoljem ne smemo jemati za breme, ampak kot orodje za lažje doseganje zastavljenih okoljskih ciljev. Še posebej je pomembno, da smo zgled na tem področju ravno institucije, ki delujemo na področju varstva okolja.

Oddelek za varstvo okolja MU MOL je nosilec certifikata ISO 14001:2015 in je vključen tudi v shemo EMAS

Z vključenostjo smo dober zgled našim prebivalcem in institucijam ter podjetjem, ki delujejo na območju MOL. Shema ponuja priložnost za razmislek in uvajanje novih okolju prijaznih ukrepov. Z organiziranjem delovanja v pregleden in s strani neodvisnih institucij nadzorovan sistem se izboljšujejo delovni procesi, od česar imajo korist tako prebivalci kot tudi zaposleni. Komunikacija in reševanje vsakodnevnih izzivov potekata na bolje organiziran in pregleden način, s tem pa omogočamo tudi večjo odprtost in boljši pregled javnosti nad delovanjem institucije.