Uporaba recikliranega gradbenega materiala za tlakovanje poti v parku

Na poti

Umetnika Mateja Andraža Vogrinčiča smo povabili, da v parku ob Cukrarni, katerega zgodovina je nekoliko manj poznana prebivalcem Ljubljane, s posegom v prostor sproži razmislek o okolišu kot tudi o Cukrarni sami. Umetnik se je odločil za intervencijo v sam park in z gradbenim materialom pridobljenim z gradbišča cukrarne tlakoval centralno os – pot, ki vodi skozi park od križišča proti tovarni. Pot je tlakovana z zdrobljenim materialom kritine (granulat), ki je bil nekoč del stavbe. Prostorska intervencija tako na zelo ekspliciten način povezuje park s Cukrarno.

Naslov intervencije Na poti pa ne aludira le na prihajajočo spremembo namembnosti tovarne iz rafinerije sladkorja v center kulture, temveč v svoji dobesednosti govori tudi o sami prostorski intervenciji. Umetnik odstranjeni material reciklira in s peskom, ki je zaznamovan s preteklostjo, tlakuje pot do stavbe, v kateri se bo pisala nova zgodovina prostora in mesta. Lahko bi dodali, da aludira tudi na zavest ljudi o novi krožni poti - krožnem gospodarstvu.

- - - 

Cukrarna, nekdanja tovarna sladkorja je konec leta 2018 začela rasti v največji razstavni prostor v regiji. Zgradba se nahaja v degradiranem območju v neposredni bližini centra mesta in bo z novo kulturno dejavnostjo ter celostno ureditvijo prostora okoli tovarne, nedvomno pripomogla k revitalizaciji opuščenega dela mesta. Odločili smo se, da prihajajoči prostor kulture naznanimo s projekti, lociranimi v njeni neposredni okolici. Intervencija Na poti je tako prvi projekt, s katerim začenjamo program Cukrarne, novega prostora umetnosti, katerega odprtje je predvideno za pomlad leta 2021.