Spodbujamo in sodelujemo

Sofinanciranje programov in aktivnosti

Prvi razpis za sofinanciranje programov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij smo izvedli leta 2009, do vključno leta 2022 pa smo sofinancirali že 129 projektov iz področja varovanja okolja v skupni vrednosti 568.000 evrov.

Z naravovarstvenimi ukrepi ohranjamo številne rastlinske in živalske vrste

Od leta 2009 v sodelovanju z Društvom za preučevanje dvoživk in plazilcev ob Večni poti v spomladanskem času izvajamo prenos dvoživk čez cesto

Leta 2013 smo ob sečnji Jakopičevega drevoreda v parku Tivoli ugotovili, da je bila v več drevesih naseljena strogo varovana vrsta, hrošč puščavnik (Osmoderma eremita), ki je v Evropi izjemno redek hrošč oz. ponekod velja za izumrlega. Debla, naseljena s hroščem, smo prestavili na drugo lokacijo, akcija pa se je izkazala za zelo uspešno, saj v prestavljenih deblih še vedno živijo ličinke, opaženi pa so bili tudi odrasli osebki. Izvedeni ukrep predstavlja primer dobre prakse na področju ohranjanja biotske pestrosti. 

Glavni namen projekta »Pozor! Plavček na mrestišču«, ki poteka od leta 2013, je zagotavljanje boljšega varstva plavčka (Rana arvalis) na Ljubljanskem barju z ozaveščanjem o problematiki motenja mrestitve plavčkov.

Projekt Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov poteka od leta 2013, z njim pa želimo v sodelovanju z Društvom za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije pomembno prispevati k ohranitvi in izboljšanju življenjskega prostora metulja deteljinega modrina (Polyommatus thersites), ki je redka in ogrožena vrsta.

Projekt prostoživeče mačke v mestu

Posebno mesto zavzema projekt Prostoživeče mačke v mestu, ki ga vodi Zavetišče za zapuščene živali in je kot prvi v Sloveniji sistematično začel reševati to problematiko in razvil poseben spletni portal MuceLj za uporabnike, ki sodelujejo v projektu, ter za spremljanje populacije prostoživečih mačk in statistike na tem področju.

Projekt Daj tačko! Steriliziraj svojo mačko

V Mestni občini Ljubljana v okviru lastne Veterinarske postaje Ljubljana zagotavljamo sterilizacijo/kastracijo 100 mačk znanega skrbnika, jih označimo z mikročipom in vpišemo v centralni register po akcijski ceni. 

Sodelovanje na sejmu Narava-zdravje

Skupaj z Javnim holdingom Ljubljana in javnimi podjetji že vrsto let sodelujemo na sejmu Narava–Zdravje, kjer v sklopu Zelenega sobivanja predstavljamo vsebine, ki se vklapljajo v skupne zelene rešitve za večjo kakovost bivanja. Obiskovalcem sejma predstavljamo ozaveščevalne vsebine, s katerimi meščani lahko prispevajo k mozaiku aktivnosti za bolj zdravo in prijaznejše okolje.