Kakovost vode - aktualni podatki

AirFilterForm.LEGEND_TITLE
Meritev Hrastje IA Jarški prod III Kleče VIIIA Šentvid IIA Brest IIA Mejne vrednosti
1,1 - Dikloroeten
µg/l
(0,20) (0,20) (0,20) (0,20) (0,20) /
1,1,1 - Trikloroetan
µg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) 0,60 /
1,2 - Dikloroetan
µg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
2,6 - Diklorobenzamid
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Acetoklor
µg/l
(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) /
Adsorbirani organski halogeni - AOX
µg/l
3 (2) (2) (2) (2) /
Alaklor
µg/l
(0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) /
Amidosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Amonij
mg/l
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) /
Atrazin
µg/l
0,048 (0,002) (0,002) (0,002) 0,002 /
Bentazon
µg/l
(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) /
Boskalid
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Bromacil
µg/l
(0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) /
Bromdiklorometan
µg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
Celotni organski ogljik - TOC
0,6 0,2 (0,1) 0,2 0,1 /
Cianazin
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Desetil-atrazin
µg/l
0,043 (0,008) (0,008) (0,008) 0,096 /
Desetil-terbutilazin
µg/l
(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) /
Desizopropil-atrazin
µg/l
(0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) /
Diflufenikan
µg/l
(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) /
Diklobenil
µg/l
(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) /
Diklorometan
µg/l
(0,20) (0,20) (0,20) (0,20) (0,20) /
Dimetenamid
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Dimetoat
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Električna prevodnost (20°C)
µS/cm
567 480 426 471 390 /
Enterokoki
CFU/100 ml
/ 0 / / 0 /
Epoksikonazol
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Escherichia coli
CFU/100 ml
/ 0 / / 0 /
Flufenacet
µg/l
(0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) /
Fluorid
mg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
Foramsulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Hidrogenkarbonati
mg/l
280 290 270 280 260 /
Imidakloprid
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Izoksaflutol
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Izoproturon
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Jodosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Kalcij
mg/l
83 82 67 76 52 /
Kalij
mg/l
1,2 0,90 0,60 0,90 0,30 /
Kisik
mg/l
9,4 9,8 9,6 9,6 9,5 /
Klomazon
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Klorid
mg/l
39 10 11 12 2,7 /
Klorotoluron
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Krom (skupno)
µg/l
15 2,6 2,8 2,2 1,8 /
Krom 6+
µg/l
14 (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) /
LHCH (vsota)
µg/l
0,84 0,05 <0,20 <0,20 1,87 /
Linuron
µg/l
(0,018) (0,018) (0,018) (0,018) (0,018) /
Magnezij
mg/l
21 19 16 17 28 /
Metaflumizon
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Metalaksil
µg/l
(0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) /
Metamitron
µg/l
(0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) /
Metazaklor
µg/l
(0,004) (0,004) 0,008 (0,004) (0,004) /
Metolaklor
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Metolaklor - ESA
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Metolaklor - OXA
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Metosulam
µg/l
(0,050) (0,050) (0,050) (0,050) (0,050) /
Metribuzin
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Mezosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Mezotrion
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Nasičenost s kisikom
%
90 89 91 91 88 /
Natrij
mg/l
16 5,3 4,2 8,1 0,7 /
Nikosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Nitrati
mg/l NO3
20 9,3 12 15 7,5 /
Oksifluorfen
µg/l
(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) /
Ortofosfat
mg/l
(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) /
Pendimetalin
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Pesticidi (vsota)
µg/l
0,091 <0,02 0,008 <0,02 0,098 /
pH
7,4 7,4 7,6 7,4 7,6 /
Piridat
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Prometrin
µg/l
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) /
Propamokarb
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Propazin
µg/l
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) /
Prosulfokarb
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Redoks potencial
mV
470 453 412 453 467 /
Rimsulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Simazin
µg/l
(0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) /
Sulfat
mg/l
18 11 11 12 3,7 /
Tebukonazol
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Temperatura vode
°C
12,6 10,8 11,2 11,2 10,8 /
Terbutilazin
µg/l
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) /
Terbutrin
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Tetrakloroeten
µg/l
0,45 0,05 (0,05) (0,05) 0,07 /
Tetraklorometan
µg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
Tiakloprid
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Tiametoksam
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Tifensulfuron-metil
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Triasulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Tribromometan
µg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
Trikloroeten
µg/l
0,32 (0,05) (0,05) (0,05) 1,2 /
Triklorometan
µg/l
0,07 (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) /
Tritosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /

Vir: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Legenda 
OznakaPojasnilo
+ vrednosti posameznih spojin so med LOD in LOQ
številka v oklepaju pod mejo zaznavanja merilne metode (LOD)
< pod mejo določanja (LOQ)
- snovi niso bile ugotovljene
/ ni podatka