Kakovost vode - aktualni podatki

Meritev Šentvid IIA Brest IIA Jarški prod III Hrastje IA Kleče VIIIA Mejne vrednosti
1,1 - Dikloroeten
µg/l
(0,20) (0,20) (0,20) (0,20) (0,20) /
1,1,1 - Trikloroetan
µg/l
(0,10) 0,60 (0,10) (0,10) (0,10) /
1,2 - Dikloroetan
µg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
2,6 - Diklorobenzamid
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Acetoklor
µg/l
(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) /
Adsorbirani organski halogeni - AOX
µg/l
(2) (2) (2) 3 (2) /
Alaklor
µg/l
(0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) /
Amidosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Amonij
mg/l
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) /
Atrazin
µg/l
(0,002) 0,002 (0,002) 0,048 (0,002) /
Bentazon
µg/l
(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) /
Boskalid
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Bromacil
µg/l
(0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) /
Bromdiklorometan
µg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
Celotni organski ogljik - TOC
0,2 0,1 0,2 0,6 (0,1) /
Cianazin
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Desetil-atrazin
µg/l
(0,008) 0,096 (0,008) 0,043 (0,008) /
Desetil-terbutilazin
µg/l
(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) /
Desizopropil-atrazin
µg/l
(0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) /
Diflufenikan
µg/l
(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) /
Diklobenil
µg/l
(0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) /
Diklorometan
µg/l
(0,20) (0,20) (0,20) (0,20) (0,20) /
Dimetenamid
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Dimetoat
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Električna prevodnost (20°C)
µS/cm
471 390 480 567 426 /
Enterokoki
CFU/100 ml
/ 0 0 / / /
Epoksikonazol
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Escherichia coli
CFU/100 ml
/ 0 0 / / /
Flufenacet
µg/l
(0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) /
Fluorid
mg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
Foramsulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Hidrogenkarbonati
mg/l
280 260 290 280 270 /
Imidakloprid
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Izoksaflutol
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Izoproturon
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Jodosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Kalcij
mg/l
76 52 82 83 67 /
Kalij
mg/l
0,90 0,30 0,90 1,2 0,60 /
Kisik
mg/l
9,6 9,5 9,8 9,4 9,6 /
Klomazon
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Klorid
mg/l
12 2,7 10 39 11 /
Klorotoluron
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Krom (skupno)
µg/l
2,2 1,8 2,6 15 2,8 /
Krom 6+
µg/l
(5,0) (5,0) (5,0) 14 (5,0) /
LHCH (vsota)
µg/l
<0,20 1,87 0,05 0,84 <0,20 /
Linuron
µg/l
(0,018) (0,018) (0,018) (0,018) (0,018) /
Magnezij
mg/l
17 28 19 21 16 /
Metaflumizon
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Metalaksil
µg/l
(0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) /
Metamitron
µg/l
(0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) /
Metazaklor
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 0,008 /
Metolaklor
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Metolaklor - ESA
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Metolaklor - OXA
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Metosulam
µg/l
(0,050) (0,050) (0,050) (0,050) (0,050) /
Metribuzin
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Mezosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Mezotrion
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Nasičenost s kisikom
%
91 88 89 90 91 /
Natrij
mg/l
8,1 0,7 5,3 16 4,2 /
Nikosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Nitrati
mg/l NO3
15 7,5 9,3 20 12 /
Oksifluorfen
µg/l
(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) /
Ortofosfat
mg/l
(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) /
Pendimetalin
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Pesticidi (vsota)
µg/l
<0,02 0,098 <0,02 0,091 0,008 /
pH
7,4 7,6 7,4 7,4 7,6 /
Piridat
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Prometrin
µg/l
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) /
Propamokarb
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Propazin
µg/l
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) /
Prosulfokarb
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Redoks potencial
mV
453 467 453 470 412 /
Rimsulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Simazin
µg/l
(0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) /
Sulfat
mg/l
12 3,7 11 18 11 /
Tebukonazol
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Temperatura vode
°C
11,2 10,8 10,8 12,6 11,2 /
Terbutilazin
µg/l
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) /
Terbutrin
µg/l
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) /
Tetrakloroeten
µg/l
(0,05) 0,07 0,05 0,45 (0,05) /
Tetraklorometan
µg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
Tiakloprid
µg/l
(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) /
Tiametoksam
µg/l
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) /
Tifensulfuron-metil
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Triasulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /
Tribromometan
µg/l
(0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) /
Trikloroeten
µg/l
(0,05) 1,2 (0,05) 0,32 (0,05) /
Triklorometan
µg/l
(0,05) (0,05) (0,05) 0,07 (0,05) /
Tritosulfuron
µg/l
(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) /

Vir: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Legenda 
OznakaPojasnilo
+ vrednosti posameznih spojin so med LOD in LOQ
številka v oklepaju pod mejo zaznavanja merilne metode (LOD)
< pod mejo določanja (LOQ)
- snovi niso bile ugotovljene
/ ni podatka