Osveščanje in svetovanje posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa

V primeru različnih stisk sta pravočasna pomoč in ukrepanje ključnega pomena pri preprečevanju razvoja duševnih bolezni ter tudi samomora. MOL tako finančno podpira programe svetovanja za ljudi v stiski, ki zajemajo individualno svetovanje posameznim osebam/parom/družinam, terapevtsko delo pri različnih življenjskih težavah, informiranje in osveščanje javnosti o pomenu pravočasne in preventivne strokovne pomoči za ohranjanje duševnega zdravja. Izvajajo tudi vodene delavnice z namenom usposabljanja uporabnikov in učenja socialnih veščin. Tovrstna pomoč pa je ljudem na voljo tudi v okviru javnih zdravstvenih institucij.