Ozaveščanje o odgovornem spolnem vedenju

Varna in zdrava spolnost

Preprečevanje spolno prenosljivih bolezni in okužb temelji predvsem na omejevanju tveganega spolnega vedenja. Spremljanje nekaterih kazalnikov tveganega vedenja med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je osnova za učinkovito preprečevanje prenosa spolno prenosljivih bolezni in okužb. Preventiva na tem področju je z novejšimi neugodnimi kazalniki stanja glede okužb z virusom HIV med rizično skupino predvsem moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, zopet pridobila na prepoznavnosti, tudi med širšo javnostjo.

Programi naslavljajo istospolno usmerjene, ki se izpostavljajo tveganemu spolnemu vedenju, drugi pa so namenjeni vzgoji za zdravo spolnost mladih. Skozi te programe si prizadevamo spodbuditi odkrit in odgovoren odnos do spolnosti pri mladih, pritegniti ljudi k testiranju za spolno prenosljive bolezni in zmanjšati stigmatizacijo istospolno usmerjenih.