Promocija zdravega življenjskega sloga v obporodnem obdobju

Nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje

Slovenija ima dobro urejeno zdravstveno varstvo na področju reproduktivnega zdravja. V ta namen so pri nas razviti številni preventivni programi, ki zagotavljajo ljudem znanja in veščine odločanja o svojem reproduktivnem zdravju. Mlade ženske in moški so tudi dokaj dobro informirani o pravicah do varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja in zdravega odnosa do spolnosti.

Manj skrbi pa je namenjene mladim mamicam in očetom, ki se v tem času srečujejo s številnimi spremembami v dotedanjem načinu življenja. Kako preiti na ta - nov - način življenja, kjer ni več toliko časa za medsebojen odnos na prejšnjih temeljih, za prostočasne aktivnosti, kjer je v ospredju velika odgovornost, mnogokrat osamljenost in negotovost mladih staršev, so vprašanja, na katera naš zdravstveni sistem ne daje odgovora v ustrezni meri in kjer se odpira prostor za različne oblike pomoči. Takšni programi v veliki meri prispevajo k spreminjanju neustreznih konceptov materinstva, starševstva in družine.

Ta segment varovanja zdravja je dolgoročnega družbenega pomena, saj ima dokazano pozitivni preventivni vpliv na zdrav način življenja in posledično na socialno vključenost, informiranost in spodbujanje lastne odgovornosti pri skrbi za psihosocialno zdravje posameznic in posameznikov, družin in celotne družbe.