Zagovorništvo uporabnic in uporabnikov zdravstvenih storitev

Osveščanje in svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev pri uveljavljanju pravic

Programi so namenjeni seznanjanju uporabnic in uporabnikov zdravstvenih storitev z njihovimi pravicami, zagotavljanju čim višje kakovosti nudenih storitev in ustvarjanju medsebojnega zadovoljstva pri reševanju konfliktov.  Vsebine programov obsegajo individualno svetovanje, ozaveščanje in informiranje o pravicah uporabnic in uporabnikov zdravstvenih storitev.