Osebe s težavami v duševnem zdravju

Mestna občina Ljubljana že vrsto let sofinancira izvajanje programov nevladnih organizacij za osebe s težavami v duševnem zdravju. Negotove družbene razmere, neusklajenost službenih in družinskih obveznosti, odtujenost idr. vplivajo na povečano število ljudi s težavami v duševnem zdravju. MOL sofinancira dnevne centre, svetovalnice in skupine za samopomoč in s tem omogoča organizacijo raznih delavnic in tečajev, strokovno psihosocialno svetovanje, spremstvo in zagovorništvo uporabnikov programov, informiranje uporabnikov o pravicah iz naslova zakonodaje, organizacijo taborov. S tem MOL podpira pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju v njihovem lokalnem okolju.