Rominje in Romi

MOL podpira programe, katerih glavni cilji so različnim generacijam Romov in Rominj omogočiti večjo socialno vključenost v družbo (spodbujanje vključevanja otrok v vrtce in osnovne šole, spodbujanje k vključevanju na trg dela, vključevanje v vsakodnevne prostočasne aktivnosti). Programi segajo od učenja slovenskega jezika oz. opismenjevanja, do pridobivanja socialnih veščin, zagovorništva, družabništva ter individualnega in skupinskega dela.