GOI dela za izgradnjo treh večstanovanjskih objektov v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo ter izdelavo zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj

Zaključen: 3. 11. 2014 , odpiranje prijav: 3. 11. 2014

Datum objave: 8. 10. 2014
Rok za prijavo: 3. 11. 2014 do 10.30 ure na naslov naročnika JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 3. 11. 2014 ob 12. uri, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

Številka objave na Portalu JN: JN9820/14

Zadnji dan za vprašanja: 24.10.2014 do 11.00 ure.

Razpisne datoteke