Gradbeno, obrtniška in instalacijska dela za gradnjo stanovanjske soseske Polje III s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo

Zaključen: 25. 7. 2013 , odpiranje prijav: 25. 7. 2013

Datum objave: 14. 6. 2013
Rok za prijavo: 25. 7. 2013 do 9:30 ure.
Odpiranje prijav: 25. 7. 2013 ob 10:00 uri, sejna soba naročnika, 3. nadstropje stavbe na naslovu Zarnikova 3, Ljubljana

Objava na Portalu javnih naročil: JN7347/2013.

Razpisne datoteke