Intervencijska in vzdrževalno-investicijska strojno-instalacijska dela ter spremljajoča gradbena in obrtniška dela v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL

Zaključen: 3. 2. 2015 , odpiranje prijav: 3. 2. 2015

Datum objave: 21. 1. 2015
Rok za prijavo: 3. 2. 2015 do 9:30 ure, na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 3. 2. 2015 ob 10.00 uri v sejni sobi JSS MOL (3. nadstropje)

Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV347/2015.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.1.2015 do 13.00 ure

Obrazci

Razpisne datoteke