Izbira izvajalca za izdelavo OPPN za območje 385: Zvezna ulica

Zaključen: 27. 8. 2019 , odpiranje prijav: 27. 8. 2019

Datum objave: 1. 7. 2019
Rok za prijavo: 27. 8. 2019 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 27. 8. 2019 ob 11:05, e-JN

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN 385: Zvezna ulica, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 19.8.2019 do 10:00.

Naročnik bo odgovore na prejeta vprašanja in dodatna pojasnila objavljal v času od 29.7.2019 do 20.8.2019 do 10:00.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN004537/2019-W01.

Razpisne datoteke