Izvedba GOI del za prenovo in energetsko sanacijo večstanovanjske stavbe na naslovu Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana

Zaključen: 9. 2. 2017 , odpiranje prijav: 9. 2. 2017

Datum objave: 19. 1. 2017
Rok za prijavo: 9. 2. 2017 do 10.00 ure na naslov naročnika
Odpiranje prijav: 9. 2. 2017 11. uri, JSS MOL, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN000333/2017-B01 in v Uradnem listu EU: 2017/S 013-019168.

Rok za vprašanja: 31.1.2017 do 11.00 ure.

Podrobnejšo razpisno dokumentacijo (Vodilna mapa , Arhitekturni nač, Strojne inštalacije, Elektro inštalacije, Načrt gradbenih konstrukcij - statika  Interna kanalizacija, Požarna študija) najdete tukaj.

 

Razpisne datoteke