Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti obstoječe stavbe samskega doma na Hladilniški poti 34, Ljubljana, v večstanovanjsko stavbo

Zaključen: 23. 8. 2016 , odpiranje prijav: 23. 8. 2016

Datum objave: 23. 6. 2016
Rok za prijavo: 23. 8. 2016
Odpiranje prijav: 23. 8. 2016 ob 11. uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Lj.

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo v naslovu navedenih del za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe s samskega doma na Hladilniški poti 34, Ljubljana, v večstanovanjsko stavbo vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Številka objave na Portalu JN: JN002970/2016-BO1

Rok za vprašanja: 16.8.2016 do 11. ure.

Razpisne datoteke