Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo obstoječe stavbe samskega doma na Hladilniški poti 34, Ljubljana, in spremembo namembnosti v večstanovanjsko stavbo

Zaključen: 11. 5. 2016 , odpiranje prijav: 11. 5. 2016

Datum objave: 31. 3. 2016
Rok za prijavo: 11. 5. 2016 do 11.00 ure na naslov: JSS MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 11. 5. 2016 ob 12.00 uri na naslovu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana

Rok za vprašanja: 4.5.2016 do 11.00 ure.

Številka objave na Portalu Javnih naročil: JN2372/2016.

 

Datum objave: 15.4.2016
Objava novih popisov del, z vključenimi popisi del za izvedbo NN priključka. Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo izključno novo objavljene popise del. Na spletni strani so objavljeni tudi načrti NN priključka. Številka objave na Portalu Javnih naročil:

JN000380/2016-KO1

Razpisne datoteke