Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 23, Ljubljana

Zaključen: 5. 9. 2017 , odpiranje prijav: 5. 9. 2017

Datum objave: 22. 8. 2017
Rok za prijavo: 5. 9. 2017 do 09.30 ure na naslov naročnika
Odpiranje prijav: 5. 9. 2017 ob 10.00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova3, (3. nadstropje)

Rok za vprašanja ponudnikov: 31.8.2017 do 12.00 ure

Objava na Portalu javnih naročil: JN007653/2017-W01

Razpisne datoteke