Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Poljanska cesta 15, Ljubljana

Zaključen: 2. 11. 2021 , odpiranje prijav: 4. 11. 2021

Datum objave: 30. 9. 2021
Rok za plačilo varščine: 2. 11. 2021
Javna dražba se bo vršila na JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana: 4. 11. 2021

Stanovanjska enota s shrambo v skupni izmeri 139,9 m2. Izklicna cena je 300.000,00 EUR (brez davka).

Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si.

Dražitelji morajo do vključno dne 2. 11. 2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.
Javna dražba se bo vršila dne 4. 11. 2021 na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v pritličju ob 9.00 uri.

Razpisne datoteke