Javni razpis za izbiro stavb za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru programa »Ljubljana ‒ moje mesto« v obdobju od leta 2023 do vključno 2026

Zaključen: 7. 6. 2023 , odpiranje prijav: 7. 6. 2023

Datum objave: 15. 5. 2023
Rok za prijavo: 7. 6. 2023 do 12:00
Odpiranje prijav: 7. 6. 2023

Ponudbo je potrebno nasloviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana.
Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v Glavni pisarni MOL, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure; sreda: od 8.30 do 17. ure; petek: od 8.30 do 13. ure). Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki jih bomo prejeli v Glavno pisarno MOL do 7. 6. 2023 do 12.00, odpiranje prispelih prijav bo istega dne ob 13.00. Kasnejših prijav ne bomo obravnavali.

Razpisne datoteke