Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno - zasebnega partnerstva

Zaključen: 15. 7. 2019

Datum objave: 18. 3. 2019
Rok za prijavo: 15. 7. 2019

JSS MOL objavlja Javni razpis za nakup stanovanj namenjen interesentom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva.
Udeleženec razpisa - zasebni partner bo pridobil stanovanje v izključno posest in ga bo tudi sam v celoti uporabljal, za to pa bo solastniku JSS MOL za njegov solastniški delež plačeval mesečno nadomestilo za uporabo, primerljivo z neprofitno najemnino. Skladno s tem bo zasebni partner nosil vse stroške, ki izhajajo iz uporabe in lastništva stanovanja.

Obvestila o objavi treh razpisov.

Razpisne datoteke