Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine ljubljana za leto 2007

Zaključen: 14. 2. 2007 , odpiranje prijav: 14. 2. 2007

Datum objave: 24. 1. 2007
Rok za prijavo: 14. 2. 2007
Odpiranje prijav: 14. 2. 2007

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1

Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na podlagi 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 10/01)
objavlja
Javni razpis
ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 .

Obrazci

Razpisne datoteke