Obnova strehe na večstanovanjski stavbi na naslovu Bobrova ulica 3 v Ljubljani

Zaključen: 15. 6. 2016 , odpiranje prijav: 15. 6. 2016

Datum objave: 2. 6. 2016
Rok za prijavo: 15. 6. 2016 do 9.00 ure na naslov: JSS MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 15. 6. 2016 ob 10.00 uri na naslovu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo obnove strehe (izvedba sanacijskih del) na večstanovanjski stavbi na naslovu Bobrova 3, Ljubljana, ki se bo izvedla na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN 002114/2016-WO1
 

Rok za vprašanja: 9. 6. 2016 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke