Sanacija streh večstanovanjskih stavb v soseski Polje I v Ljubljani

Zaključen: 28. 5. 2018 , odpiranje prijav: 28. 5. 2018

Datum objave: 14. 5. 2018
Rok za prijavo: 28. 5. 2018 E-oddaja ponudbe
Odpiranje prijav: 28. 5. 2018 E-odpiranje ob 10:30 uri

JSS MOL V postopku izbire izvajalca za izvedbo sanacije streh večstanovanjskih stavb na naslovih Polje 371, 372, 373, 374, 375 in 376, Ljubljana (soseska Polje I), ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 22.5.2018 do 12:00 ure.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN003029/2018-W01.

 

Naročnik objavlja popravljene popise del, katere morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN003029/2018-W01 (Popravek (EU 14 - SL)

Razpisne datoteke