Zamenjava stavbnega pohištva in del zunanje ureditve objekta Prušnikova 99

Zaključen: 6. 9. 2016 , odpiranje prijav: 6. 9. 2016

Datum objave: 10. 8. 2016
Rok za prijavo: 6. 9. 2016 do 9.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 6. 9. 2016 ob 11:00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN004529/2016-W01

Rok za vprašanja: 25. 8. 2016 do 10.00 ure

Razpisne datoteke