torek, 8. 3. 2022

8. marec, praznik žensk

8. marec je dan, ko se spominjamo pogumnih bojev žensk, ki so orale ledino in izbojevale pravice žensk, da lahko danes (vsaj v nekaterih delih sveta) živimo bolj svobodno in enakopravno.

Ta dan je tudi opomnik, da pridobljene pravice žensk niso samoumevne, ampak jih je potrebno vedno znova varovati in si vsakodnevno prizadevati za udejanjanje načela enakosti spolov v družbi.

Statistika nam pove, da so ženske v Sloveniji povprečno plačane manj kot moški. Kljub višji izobrazbi, so v manjšem deležu na vodstvenih položajih. Opravijo pretežni del neplačanega skrbstvenega dela. Pogosteje so žrtve nasilja.
V poročilu Statističnega urada RS je tako navedeno, da je 22 % žensk in 16 % moških od svojega 15. leta starosti doživelo fizično (vključno z grožnjami) ali spolno nasilje. Ženske pogosteje kot moški doživljajo nasilje, ki se ponavlja in ima hujše posledice (kar 30 % več žensk kot moških je imelo fizične poškodbe). Poleg tega se dvakrat več žensk (5,6 %) kot moških (2,4 %) boji za svoje življenje, ko doživljajo fizično ali spolno nasilje. Večinoma nasilje nad ženskami povzročajo njihovi intimni partnerji. To kažejo tudi podatki policije o umorih in ubojih v Sloveniji, saj je skoraj polovico vseh umorov ter poskusov umora žensk v Sloveniji povzročil aktualni ali bivši zakonec oz. intimni partner.
Skrbeti nas morajo tudi ponovni pozivi k retradicionalizaciji družbe, k poveličevanju tradicionalnih in patriarhalnih vzorcev. Pravica do splava, ki jo imajo Slovenke od leta 1974 ustavno zagotovljeno, je spet podvržena moralnemu presojanju. Javno se slišijo razprave o tem, da ženske nimajo kaj iskati npr. v vrhunskem športu, ampak bi morale ostati doma in skrbeti za družino.

Vse to nas vedno znova opominja, da boj za enakost še ni dobljen in da nas čaka še dolga pot.

Ob tej priložnosti čestitamo vsem ženskam ter jim želimo veliko poguma pri doseganju svojih ciljev.

Preberite tudi: