petek, 31. 3. 2023

Telovadi z nami in si pridobi lepo nagrado

Telovadi z nami in izboljšaj svojo telesno zmogljivost ter počutje. Z redno udeležbo na brezplačni telovadbi na otokih športa lahko pridobiš kratko majico Ljubljana je šport.

Zgolj občasna gibalna dejavnost za ohranjanje zdravja in telesne zmogljivosti ne zadošča, zato Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da naj odrasli za znatne koristi za zdravje tedensko izvajajo vsaj od 150 do 300 minut zmerno intenzivne, aerobne telesne dejavnosti (npr. pohodništvo, hitra hoja, tek, kolesarjenje…) ali vsaj od 75 do 150 minut visoko intenzivne, aerobne telesne dejavnosti (oz. enakovredno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti). Ob tem naj bi vsaj dva ali večkrat tedensko izvajali tudi telovadne vaje za krepitev mišic pri zmerni, ali še bolje, pri intenzivni vadbi (npr. vadba za moč na prostem…).

Z 12 štampiljkami do nagrade

Ob upoštevanju dejstev, da veliko Slovencev teh priporočil ne dosega, smo pripravili akcijo Telovadi z nami in pridobi 12 štampiljk. Z akcijo želimo k čim bolj redni gibalni dejavnosti za ohranjanje ali izboljšanje zdravja in telesne zmogljivosti spodbuditi čim večje število gibalno neaktivnim ali občasno aktivnih prebivalcev Ljubljane.

V programu Telovadba je na voljo trideset brezplačnih strokovno vodenih skupinskih vadb na javnih površinah in prostorih. To pomeni, da lahko občani od aprila do konca junija v programu Telovadba na trim otokih in otokih športa, večgeneracijskih igriščih ter v Dnevnih centrih aktivnostih za starejše Ljubljana (DCA) vse dni v tednu telovadijo brezplačno. Občani za vsako udeležbo v programu Telovadba na svojo kartico prejmejo eno štampiljko z logotipom zmaja Ljubljana je šport. Pri tem pa vsaka dvanajsta vadečemu prinese nagrado, ki je v mesecu aprilu in maju majica Ljubljana je šport.

Vsaka štampiljka simbolično predstavlja eno gibalno aktivnost, ki ustreza trajanju, ki jo Svetovna zdravstvena organizacija priporoča za izboljšanje zdravja in telesne zmogljivosti in jo je treba izvajati vsaj trikrat tedensko.

Telovadba na trim otokih, otokih športa in večgeneracijskih igriščih je primerna za vse, ne glede na starost in telesno zmogljivost. Telovadba v DCA (Dnevni centri za starejše) je namenjena predvsem starejšim.

Pravila za pridobitev kartice in zbiranje štampiljk

Osebno kartico za akcijo Telovadi z nami in pridobi 12 štampiljk je mogoče dobiti le v aktivnostih programa Telovadba. Tam jo vadečemu podeli pristojni vaditelj programa. Vadeči mora na kartico napisati svoje ime in priimek ter datum prve prejete štampiljke. Štampiljke dobijo udeleženci pri vaditeljih po končani aktivnosti na brezplačni strokovno vodeni skupinski Telovadbi na trim otokih, otokih športa in večgeneracijskih igriščih ter DCA, Pohodih s telovadbo in meritvah s testno baterijo SLOfit, ki jo organiziramo v Mestni občini Ljubljana. Štampiljko odtisne na osebno kartico vaditelj. Dokazilo za pridobitev nagrade je kartica z odtisnjenimi 12-imi štampiljkami zmajev Ljubljana je šport, ki jih je treba zbrati v roku 1 meseca. Po zbranih 12 štampiljkah vadeči kartico odda izbranemu vaditelju. Z eno kartico lahko vadeči pridobiti le eno nagrado. Po 12-ih zbranih štampiljkah lahko vadeči pri vaditelju dobijo novo kartico. Akcija velja od 3.4.2023 do 30.6.2023. Nagrado- T-shirt majico podeli vadečemu vaditelj na Telovadbi (najkasneje 14 dni po oddani kartici z 12 štampiljkami), ali pa se mu jo na njegovo željo pošlje na izbrani naslov.

Dodatne informacije

Za Telovadbo na trim in otokih športa, zunanjih fitnes napravah in večgeneracijskih igriščih ter DCA se ni treba predhodno prijaviti, vendar pri prvem obisku vaditelju oddate obrazec z osebnimi podatki. Za dodatne informacije pišite na ljubljanajesport@ljubljana.si ali pokličite 031 753 333.

Preberite tudi: