četrtek, 25. 3. 2021

Človek, čuvaj mestni gozd in ne puščaj sledi

V Ljubljani poteka tradicionalna spomladanska okoljska akcija Za lepšo Ljubljano, v okviru katere začenjamo tudi letošnje aktivnosti družbeno odgovorne kampanje Človek, čuvaj svoje mesto. V ospredje tokrat postavljamo odnos do mestnih gozdov ter ozaveščanje o ustreznem ravnanju in vedenju v njih.

Osnovno vodilo ob obisku mestnega gozda naj bo: Ne puščajmo sledi. To pomeni, da ne poškodujemo rastja, ne vznemirjamo gozdnih živali, ne kurimo ognja, ne ranimo gozdnih tal, odpadke pa odnesemo s seboj. Skladno s tem novi kreativni plakati Človek, ali se ti zdi to v redu? opominjajo na odgovorno vedenje tudi v mestnih gozdovih.

foto
Oba plakata kampanje Človek že najdete na plakatnih mestih v bližini mestnih parkov in gozdov.
foto

Aktivnosti kampanje Človek, čuvaj svoje mesto sovpadajo tudi z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi sporočili Bonton v mestnem gozdu in Mestni gozd nas bogati, ki smo jih pripravili v okviru projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih.

Skrbimo za mestni gozd

Če želimo gozd ohraniti tudi za prihodnje generacije, moramo zanj ustrezno skrbeti vsi, zato smo se usmerili v preventivo, obveščanje, vzgojo in izobraževanje, ki spodbujajo vzorno ravnanje v gozdu.
Plakat in zloženka Bonton v mestnem gozdu, ki sta namenjena krepitvi zavedanja o pomenu gozda v mestu, obiskovalce gozdov opozarjata na primerno vedenje v mestnem gozdu, na spoštovanje lastnine in občudovanje njegovih lepot ter skrivnosti. Ob obisku gozda sledimo štirim načelom bontona, in sicer spoštovanju narave, spoštovanju drugih, spoštovanju lastnine ter spoštovanju lokalnih skupnosti.

foto

S plakatom Mestni gozd nas bogati želimo izpostaviti, da mestni gozd krepi naše zdravje in prispeva k boljšemu počutju; je naravni vir lesa, gozdnih plodov in sadežev (npr. čemaža, kostanja, gob …), cvetov, zelišč in drugih uporabnih surovin; je pomemben rezervoar čiste pitne vode in je dom številnim organizmom, kar povečuje biotsko raznovrstnost. Poleg tega gozd blaži podnebne spremembe, prispeva k čistejšemu zraku, niža visoke temperature, zmanjšuje hrup ter varuje pred poplavami in erozijo tal. Mestni gozd je tudi najboljša igralnica in učilnica v naravi.

foto

Ker se o odgovornem ravnanju učimo od mladih nog, smo izobraževalno-ozaveščevalne tiskovine, ki jih izpostavljamo tudi v videu URBforDAN vas vabi v mestni gozd Golovec, nedavno razdelili po ljubljanskih vrtcih in šolah. Obiskovalce, uporabnike in lastnike gozda prosimo, da si z odgovornim in spoštljivim ravnanjem prizadevamo, da bo naš skupni mestni gozd ohranil svojo vitalnost in še dolgo izboljševal kakovost življenja v mestu.

Izjemen porast odpadkov na zelenih površinah v središču akcije Za lepšo Ljubljano

V središče letošnje akcije Za lepšo Ljubljano letos postavljamo naš odnos do odlaganja odpadkov. Epidemija COVID-19 je spremenila odnos nekaterih meščank in meščanov do okolja. Zaradi zaprtih lokalov, velikega porasta embalaže 'za s seboj' ter druženja in tudi popivanja na zelenih površinah opažamo, da so koši za odpadke na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih hitreje polni ter da odpadki pogosto ležijo na tleh ali ob klopeh. Tudi v tem primeru lahko povzamemo: ne puščajmo sledi.

Na javnih površinah odpadki ne spadajo nikamor drugam kot v zabojnike in ulične koške – če so ti že polni ali pa če imate večje kose embalaže, prosimo, da odpadke odnesete s seboj.

 

Preberite tudi: