četrtek, 27. 5. 2021

Demenci prijazne točke Lekarne Ljubljana

V enotah Lekarne Ljubljana Bežigrajski dvor, Metelkova, Moste in Rakovnik smo odprli prve štiri Demenci prijazne točke, s čimer smo se pridružili mreži Demenci prijaznih točk in demenci prijaznemu okolju v Sloveniji.

Že prihodnji mesec bomo Demenci prijazne točke vzpostavili še v Lekarni pri ZD Grosuplje in Lekarni Medvode.

Kaj je Demenci prijazna točka

V vseh navedenih lekarnah bodo lekarniški strokovni delavci izvajali skupni program Demenci prijazne točke (DPT), ki obsega:

  • ozaveščanje pacientov in strank v lekarni o demenci s postavitvijo kotička z informativnimi gradivi o demenci,
  • zagotavljanje primernega sporazumevanja z osebami z demenco,
  • izvajanje storitev farmacevtske obravnave na način, ki je prijazen do oseb z demenco,
  • nudenje pomoči in ukrepanje, v primeru, da v lekarno pride oseba z znaki demence (se je na primer izgubila),
  • usposabljanje lekarniških strokovnih delavcev v sodelujočih lekarnah za nudenje informacij o demenci ter pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem,
  • informiranje zainteresirane laične javnosti o demenci za boljšo ozaveščenost o demenci v lokalnem okolju in
  • predstavitev delovanja in aktivnosti DPT na vsaj enem dogodku letno v lokalnem okolju.

Ob tem uvajamo tudi novo lekarniško storitev - svetovanje pri demenci po internem protokolu, ki poleg prepoznave znakov in simptomov demence vključuje tudi presejanje s pomočjo standardnega presejalnega vprašalnika MoCA (montrealska lestvica spoznavnih sposobnosti) za odkrivanje okrnjenih kognitivnih (spoznavnih) sposobnosti. Presejanje bo namenjeno starejšim od 65 let, ki še niso bili obravnavani zaradi okrnjenih spoznavnih sposobnosti v okviru zdravstvenega sistema.

S pomočjo podpore skupnosti lahko osebe z demenco ostanejo dalj časa aktivno vključene v lokalno okolje. Demenci prijazno okolje jim omogoča, da lahko živijo kakovostno in samostojno, prispevajo k skupnosti, živijo varno, dobijo potrebno podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo (lekarne, trgovine, bolnišnice, banke, parki …). S tem osebe z demenco ohranjajo dostojanstvo in spoštovanje, kar je ključno za ohranjanje njihove samostojnosti in integritete, pa tudi za zmanjševanje stigme.

Z odprtjem DPT v enotah Lekarne Ljubljana, v katerih bomo izvajali farmacevtsko obravnavo na dementnim osebam prijazen način in nudili potrebno pomoč, bomo prispevali k demenci prijazni družbi in s tem k bolj kakovostnemu življenju oseb z demenco in njihovih svojcev.

 Kaj je demenca

Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov, ki jo povzročajo spremembe na možganskih celicah. Kaže se z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje. Možnost, da zbolimo za demenco, s starostjo narašča. V starosti nad 65 let ima demenco že vsak peti človek, v starosti nad 80 let pa vsak tretji. Število obolelih iz leta v leto narašča. V Sloveniji je trenutno obolelih več kot 32.000 oseb, število obolelih pa naj bi se do leta 2040 podvojilo. Za eno osebo z demenco več let povprečno skrbita še vsaj dva svojca oziroma skrbnika, kar pomeni, da v Sloveniji demenca pomembno vpliva na kakovost življenja približno 100.000 ljudi.

Demenco se z zgodnjim odkritjem da upočasniti, bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje. Zato je pomembno, da v družbi oblikujemo osebam z demenco prijazno okolje. Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija je v ta namen začelo odpirati Demenci prijazne točke (DPT). DPT je namenjena osebam z demenco, zlasti tistim v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovim svojcem in vsem ostalim, ki potrebujejo svetovanje o tej bolezni.

Preberite tudi: